Andrzej Fałdziński jest jednym z współtwórców szkoły Train Movement. W pracy z klientami i sportowcami, opiera się na prostych i sprawdzonych metodach, które często są pomijane w treningu. Trener przygotowania fizycznego oraz szkoleniowiec od 6 lat. Specjalizuje się w metodyce treningu opartego o wzorce ruchowe. W akademii trenera personalnego, będzie odpowiedzialny za obszar planowania treningu personalnego, metodykę nauczania wzorców ruchowych.